Sosyal Sorumluluk

Bafra Gıda verimlilik odaklı çalışarak sınırlı kaynakların kurum için ve toplum için en faydalı şekilde değerlendirilmesini amaç edinir. Bu vesile ile kaynak israfının önüne geçerek sürdürülebilir ve etkin bir çalışma sistemi oluşturur. Verimlilik bir yandan kurumsal zorunluluklarımızdan bir tanesi olmakla beraber diğer yandan sorumlu vatandaşlık bilincinin de bir gereğidir.

Bafra Gıda Çevre Duyarlılığı

Üretim süreçlerinde temiz yöntemler kullanarak atık oluşumunu azaltıyoruz

Araçlarımızı yeniliyor, doğa ile daha barışçıl yeni nesil araçlar ile filomuzu oluşturuyoruz

Verimliliği artırıcı önlemler ile yakıt sarfiyatını en aza indiriyoruz

Çalışanlarımızla ve paydaşlarımızla eş güdüm içinde çevre bilincimizi artırıyoruz

Çevre dostu ürünler kullanıyoruz